Hotelbeveiliging

Als hotelier wilt u uw gasten een onvergetelijk verblijf bieden. Veiligheid voor hen en uw personeel, dat vaak 24/7 aanwezig is, is hiervoor een vereiste. Onze (nacht) portiers stellen zich op als gastheer maar treden op in het geval van een calamiteit. Zij bieden uw gasten en personeel een veilig gevoel en zorgen ervoor dat de rust in het hotel gewaarborgd wordt. Mocht u behoefte hebben aan een gecertificeerd beveiliger die naast het houden van de orde tevens andere werkzaamheden verricht dan is dit uiteraard mogelijk.
Binnen uw hotel spelen er vooral ‘s nachts veel activiteiten af die mogelijk de orde en rust, maar ook veiligheid kunnen verstoren. Te denken valt hierbij aan:

Openstaande nooduitgangen
(Openbare)dronkenschap
Geluidsoverlast
Ruzie tussen gasten
Vandalisme

Hoe pakken we dat aan:

- Het verrichten van toegangscontrole c.q. posten in de hotellobby
- Het verzogen van cameratoezicht
- Het handelend optreden in geval van calamiteiten
- Het professioneel ontvangen en informeren van uw gasten
- Het verrichten van preventie controlerondes
- Het uitvoeren van de nachtportierfunctie
- Het verrichten van brand- en sluitrondes
- Het opmaken en analyseren van diverse veiligheidsrapportages en communicatie met de relevante instanties verrichten

Het personeel wordt speciaal getraind aan de hand van uw hotel, werkzaamheden en wensen en heeft als functie toezichthouder of nachtreceptionist..